Kulê Online

Ang Philippine Collegian ang opisyal na lingguhang pahayagan ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman.

Sa loob ng 94 na taon, naging bahagi na ang Kulê ng buhay UP. Dahil ‘di hamak na mas marami ang mga estudyante ng UP kaysa bilang ng kopya ng Kulê, minarapat naming palakasin ang online presence ng pahayagan upang mapalawak pa ang bilang ng mga mambabasa. Sundan kami sa aming opisyal na Facebook, Twitter, Instagram, at Pinterest.

Maaari ring magdownload ng .pdf na kopya ng Kulê gamit ang aming account sa issuu. ■

Recently Commented

  • 03607: Really Kule, you let self-indulgent twits like this guy here write for you? The pretentiousness in this...
  • Ehnn Sebastian: cool.
  • Alfredo: Versatility. U.P. as a credible award giving body. RP Cinema’s Best Actress of All Time By Nonoy L. Lauzon...
  • Kevin: Lahat naman ng akitibista ginagawa ang lahat para atakihin ang admin. lame.
  • Cecilio: You are adding insult to injury