Patnugutan

Kule 94 Flag - Small

PHILIPPINE COLLEGIAN

Opisyal na lingguhang pahayagan ng mga mag-aaral ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman

PATNUGUTAN

Taon XCV  |  T.P. 2017-2018

SANNY BOY D. AFABLE

Punong Patnugot

ALDRIN V. VILLEGAS

Kapatnugot

SHEILA ANN T. ABARRA

Tagapamahalang Patnugot

JOHN DANIEL F. BOONE

Patnugot sa Balita

ROSETTE GUIA G. ABOGADO

Patnugot sa Grapix (Ilustrasyon)

ADRIAN KENNETH Z. GUTLAY

Patnugot sa Grapix (Litrato)

JAN ANDREI B. COBEY

Patnugot sa Grapix (Leyawt)

JOHN RECZON E. CALAY

ADRIAN KENNETH Z. GUTLAY

Mga Tagapamahala ng Kulê Online

CAMILLE JOYCE G. LITA

Tagapamahala ng Pinansya

JOHN KENNETH G. ZAPATA

Kawani

———-

AMELYN J. DAGA

Pinansya

GARY GABALES

Tagapamahala ng Sirkulasyon

AMELITO JAENA

OMAR OMAMALIN

Sirkulasyon

TRINIDAD B. GABALES

GINA VILLAS

Mga Katuwang na Kawani

———————————————-

UP Systemwide Alliance of Student Publications and Writers’ Organizations (UP Solidaridad)

College Editors Guild of the Philippines (CEGP)

Kasapian

Silid 401 Bulwagang Vinzons, Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Lungsod Quezon 1101

Pamuhatan

981-8500 lokal 4522

Telepono

phkule@gmail.com

www.philippinecollegian.org

facebook.com/phkule

twitter.com/phkule

instagram.com/phkule

issuu.com/philippinecollegian

pinterest.com/phkule

Online

Recently Commented

  • 03607: Really Kule, you let self-indulgent twits like this guy here write for you? The pretentiousness in this...
  • Ehnn Sebastian: cool.
  • Alfredo: Versatility. U.P. as a credible award giving body. RP Cinema’s Best Actress of All Time By Nonoy L. Lauzon...
  • Kevin: Lahat naman ng akitibista ginagawa ang lahat para atakihin ang admin. lame.
  • Cecilio: You are adding insult to injury