Sumali sa Kulê

Sumali sa Kulê at maging bahagi ng 94-taong tradisyon!

Bukas ang lahat ng seksyon para sa lahat ng estudyante ng UP. Tumungo lamang sa aming tanggapan sa Silid 401 Bulwagang Vinzons anumang oras, at magdala ng sumusunod:

Para sa mga MANUNULAT: 2 bluebook at panulat

Para sa GRAPIX (photographer, illustrator, lay-out artist): 2 bluebook at portfolio ng mga likha

Recently Commented

  • 03607: Really Kule, you let self-indulgent twits like this guy here write for you? The pretentiousness in this...
  • Ehnn Sebastian: cool.
  • Alfredo: Versatility. U.P. as a credible award giving body. RP Cinema’s Best Actress of All Time By Nonoy L. Lauzon...
  • Kevin: Lahat naman ng akitibista ginagawa ang lahat para atakihin ang admin. lame.
  • Cecilio: You are adding insult to injury